Island sanntidsnyheter

Forbannet etter ukjent covid-drama: – Ikke rettferdig (referanser — www.nrk.no) 27/11/2020 19:50:19

Da Eirik Myhr Nossum testet positivt på covid-19, betalte Norge rundt 15.000 kroner for rask behandling av ny test. Island-trener Vegard Karlstrøm testet også positivt, men ikke fikk samme tilbud. Der...

Norge endret reiseråd fire dager etter varsel fra Island (referanser — www.vg.no) 30/10/2020 08:55:58

4. mars kom varselet fra Island om at flere skiturister fra Italia og Østerrike hadde testet positivt for coronaviruset. Først fire dager senere ble reiserådet oppdatert.

Kan vi lære av Islands covid-19-håndtering? | Dag Svanæs og Steinar Westin (referanser — www.aftenposten.no) 28/07/2020 09:00:00

Vi bør følge Islands eksempel og innføre obligatorisk testing for alle tilreisende og hjemkommende.

Kan vi lære av Islands covid-19-håndtering? | Dag Svanæs & Steinar Westin (referanser — www.aftenposten.no) 28/07/2020 09:00:00

Vi bør følge Islands eksempel og innføre obligatorisk testing for alle tilreisende og hjemkommende.

Islandsk rapport: Halvparten av de coronapositive har ikke symptomer (referanser — www.vg.no) 02/04/2020 16:37:20

Island er landet som har testet flest for coronaviruset i forhold til antall innbyggere.

Nyttig informasjon

Hvordan forebygge smitte?

Koronavirus smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste eller nyse i et papirtørkle som kastes etterpå, eller i albuekroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Symptomer og sykdom

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa.

  • Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon.
  • Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert.
  • Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen.

Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdom er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer.

Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot sykdommen.