Hellas sanntidsnyheter

To personer i det norske Lesvos-teamet har testet positivt for covid-19 (referanser — www.nettavisen.no) 27/10/2020 19:53:20

To av personene i det norske medisinske teamet som returnerte fra Lesvos i Hellas mandag, er isolert etter å ha testet positivt for covid-19.

Hellas venter å motta vaksineleveranser fra og med desember (referanser — www.nettavisen.no) 18/08/2020 12:02:44

Hellas venter å motta første leveranse av covid-19-vaksine i desember etter at EU inngikk en avtale med vaksineutvikleren AstraZenca tidligere denne måneden.

Røde Kors ber Norge hente barn i greske flyktningleirer (referanser — www.vg.no) 09/04/2020 08:53:23

Coronaviruset har spredt seg til flere flyktningleirer i Hellas. Nå krever Røde Kors at Norge tar sin del av ansvaret for å evakuere de mest sårbare barna.

Foreløpig ingen plan om å evakuere barna fra flyktningleir i Hellas (referanser — www.utrop.no) 28/03/2020 13:48:48

Den eneste langsiktige løsningen på situasjonen i Hellas er et bredt europeisk samarbeid, mener utenriksminister Ine Eriksen Sørieide. Eventuelle relokaliseringstiltak må også inntil videre ses i sam...

Nyttig informasjon

Hvordan forebygge smitte?

Koronavirus smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste eller nyse i et papirtørkle som kastes etterpå, eller i albuekroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Symptomer og sykdom

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa.

  • Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon.
  • Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert.
  • Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen.

Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdom er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer.

Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot sykdommen.